Doornenburgs dialect

Hier vindt u alles wat te maken heeft met de taal die we in Doornenburg bijna allemaal spreken  en (her)kennen.

Verhalen in het dialect:

* Dagboek van een durpeling.