Den Holenoever


= Den "Holenoever"=

 

 

 

 

Dit café veerhuis is in 1884 gebouwd voor de heer Colenbrander uit Zutphen/Brummen.

Het is bijna 30 meter lang en had 6 kelders en een veranda.

Deze kelders  waren 2,10 meter breed en mochten toen niet in de dijkstoel worden gebouwd,

maar eigenlijk tegen het schuine  van de dijk aan. Colenbrander had o.a. in deze omgeving van Millingen en Doornenburg

verschillende steenfabrieken, grotere grondstukken etc. in zijn bezit.

Vóórdat dus dit veerhuis daar werd gebouwd, stond op de zelfde plaats aldaar een ouder veerhuis,

maar dit bevond zich aan de buitenkant, ( rivierkant ) van de Waaldijk.Op deze kaart uit 1830 staat het veerhuis nog aan de rivierkant van de dijk

 

Bij de pacht van het bovengenoemde veerhuis in 1860 aan de familie van Lent behoorde ook ter plaatse

het veer Doornenburg naar Millingen.

De pachtsom bedroeg 200 gulden per jaar.

Bij deze pacht behoorde ook de veerweide binnendijks gelegen en het hofland daaraan gelegen.

Het gedeelte der veerweide buitendijks gelegen behield de verpachter aan zich.

 

In 1846 werd de dijk bij de Helhoek verlegd, en werd op deze plaats recht getrokken.

Vervolgens werd in 1883 de Waaldijk vanaf de Helhoek tot aan de Kruispoel verhoogd.

Tijdens deze dijkverhoging moest ook het oude veerhuis worden afgebroken waarin de familie van Lent tot dan woonde.

 

Dat was nodig omdat de heer Colenbrander wenste een nieuw veerhuis te mogen bouwen

aan de binnenzijde van de rechter Waalbandijk van het Polder Districkt Over Betuwe.

Hiervoor had hij in 1883 een vergunning aangevraagd.

Dit veerhuis verkreeg een lengte van ca. 30 meter met een veranda en een breedte van ca. 7,40 meter.

In Augustus 1883 kreeg de heer Colenbrander bij besluit van de gedeputeerde Staten der Provincie Gelderland

de toestemming om het veerhuis te bouwen.

 

Vanaf 1903 werd de nieuwe pachter van het veer , veerhuis en omliggende weilanden, B. Banning eveneens uit Doornenburg 

en werd het veerhuis  en passant destijds ook wel "het Millings Veerhuis" genoemd.Kaart met het nieuw gebouwde veerhuis dat op dat moment bij Banning in pacht was

 

Tot 1930 was B.Banning uit Doornenburg de pachter , d

aarna nam zijn zoon Frans Banning het geheel over tot september 1954.

Om de klanten over te zetten had Frans Banning de beschikking over een motorveerboot met een " T " Ford motor en een roeiboot.

Deze motorveerboot is omstreeks 1930 in de vaart gekomen.

 

Het café en veranda  bevond zich aan de voorkant van gebouw, dus aan de Kopse kant.

Ongeveer in het midden was tot in de 30-er jaren een winkeltje dat later een woonkamer werd.

De deel was aan de achterkant van het huis.


     


De voor - en achterkant van het veerhuis

 

 

Tijdens de evacuatie 1944-1945 had de bezetter een loopgraaf door alle muren in het huis gegraven, die begon in de vloer van het café en liep tot in de deel.

De afmetingen waren ca. twee meter hoog en tachtig cm. breed.

Onder aan de dijk achter het veerhuis had Frans Banning een moestuin met twee schuren die in de 40-er jaren omgewaaid zijn.

 

 Voor het veerhuis stonden aan de buitenkant van de dijk twee grote knotwilgen, de elektrische stroom kwam toen uit de buurt van J.Wieland bij de Blauwe Hoek

 en het drinkwater kwam door middel van een pomp die in de keuken stond.

 Als er niet genoeg water was, werd er bij J.Casterop in de Blauwe Hoek of bij Wieland in een melkbus achter op de fiets water gehaald.

 

De aanlegplaats voor de veerboot was de laad en loswal genaamd de Bol, deze is met alle andere kribben omstreeks 1884 aangelegd.

 Deze kribben zijn omstreeks 1910 bijna allemaal een stuk verlengd.

 Tot 1954 lagen voor de Bol in Doornenburg vaak een twee of drietal schokkervisser te vissen. Schokkervissersboot aan De Bol

 

Aan de Bol kwamen tot in het begin van de 60 -er jaren ook enige plaatselijke zandschepen om hun zand te lossen.

H.Buurman uit Doornenburg  kwam dan met zijn GMC vrachtauto om het zand verder te transporteren.

Tot in de 30 en 40- er jaren kwam  aan de Bol ook regelmatig enige stoomgoederen boten met passagiers tussen Lobith, Millingen, 

Doornenburg en Nijmegen en tussen liggende plaatsen.

Na 1954 kocht A. Milder uit Doornenburg het veerhuis en was hier tevens de veerman tot dat het veer in 1962 opgeheven werd. Het veer vanf de Millingse kant met op de achtergrond Den Holenoever

 

Vroeger moet het aan de Bol en veerhuis een grotere drukte zijn geweest.

Er waren voor 1940 nog maar weinig auto´s op de weg,

en zo gingen de mensen o.a. toen met een stoom passagiersschip naar Nijmegen en andere plaatsen langs de rivier.

Een van die stoomboten noemde men de Willemien en ook de Lobithse boot.

Tevens kwamen hier ook verschillende vrachtschepen hun lading lossen en nieuwe vracht laden.

 

Het voetveer naar Millingen is vroeger ook veel gebruikt door mensen die op een steenfabriek en op de scheepswerf werkte.

Op de Bol was vroeger een waterpeilschaal te zien, de trap er naast is heden nog altijd aanwezig.

 De veranda van het veerhuis is na 1990 afgebroken.


                

 Kolken bij de Holenoever  met een loopdam erin)                                         Op de luchtfoto zien we ook duidelijk de veranda nog zitten

 

 

De grote kolk aan de binnenkant bij het veerhuis is vanaf de 50-er jaren helemaal gevuld met afval en nu is het een deel van het weiland. "Den Holenoever van binnen . Het vroegere cafégedeelte met boven de deur de schildering van het kasteel

en links de overblijfselen van de plaats van de kachel/haard.

 

 

 

 

 

= Hoe is de naam " Den Holenoever " ontstaan =

 

 

Arnold ( Nol ) Milder vanaf 1954/55 eigenaar en veerbaas van het veerhuis op de Waaldijk in Doornenburg, heeft deze naam medio jaren 50 ontworpen.

Een zoon heeft hem nog geholpen om de letters aan de voorkant van het veerhuis aan de muur te bevestigen.

Volgens Jos Banning ( voormalig bewoner van den Holenoever) zit het verhaal  zo in elkaar.:

 

De oorspronkelijke naam die eerst ontstond was  " De Hollenoever ".

Het " hollen " werd door de café en veerklanten gedaan op de weg die van Casterop naar de dijk liep.

Deze weg (vroeger de Ringdam genoemd, heden ten dagen de Veerweg)   liep langs het eenzame bos genaamd de " Kruispoel ".

Langs deze weg  stonden geen lantaarnpalen,  dus als  ´s avonds de maan niet scheen was het meestal tamelijk donker.

Als het daarbij nog een beetje mistig was, waren de mensen bij dit eenzame bos wel eens ´n beetje angstig.

Zodoende " holde " men dan over deze weg. Ook meende men dat het hier af en toe spookte !


                

Overzicht op de kaart van plaatsen die bekend stonden om spookverschijningen etc ( zie index plaatje rechts)

                                                  

 

De weg liep uit eindelijk naar de " oever " langs de Waal waar de veerbaas Arnold Milder aan de " Bol "

zijn motorveerboot had liggen.

 

Deze woorden nu allemaal ´n beetje op een rijtje gezet, gaf het volgende resultaat :

 

De aanlegplaats " de Bol " werd op zijn Doornenburgs ook wel uitgesproken

als " den Bol " hierbij de woorden " holde " - " hollen " en " oever "

 

Aan toegevoegd, werd  eerst " de Holenoever ". Hier werd nu de letter " n" van " den Bol " aan toegevoegd om vervolgens als 

" Den Holenoever " uiteindelijk de naam voor dit café/veerhuis te worden.

 

Arnold ( Nol ) Milder exploiteerde het veer en veerhuis tot medio 1962 en woonde daarna tot ca. 1979/80 nog in het veerhuis.

Zijn motorveerboot was voor 1954 eerst in vaart tussen Elden/Malburgen en Arnhem.


Er is nog een andere versie over het ontstaan van de naam "Den Holenoever" binnengekomen:

 

"Ik heb mijn vader A.L. Milder, eens het volgende horen zeggen:

"Doordat er veel gaten (holen) in de oever v.d. Waaldijk zaten, was hij op het idee gekomen om het veerhuis de naam "Den Holenoever"

te geven."

 

'Den' is 'n oude naamvalsvorm van het lidwoord 'de', voor zover ik weet.

Ik ben de oudste dochter v.d. laatste veerbaas, die vanuit "Den Holenoever" naar Millingen overzette

en ik verblijf nog regelmatig in het veerhuis."

 

Groet, Els-Liesbeth Milder