De Sterreschans

 = De Sterreschans =

  

Het verzanden van de Rijn bij Lobith had tot gevolg dat de rivier geen hindernis voor een vijand

meer was en scheepvaartverkeer was bijna niet meer mogelijk.

 

Defensie en scheepvaart hadden beide belang bij een hogere waterstand in de rivier de Rijn

en zo ging men in 1701 over tot het graven van het Pannerdens kanaal tussen Pannerden en Huissen.

 

Op de splitsing van het nieuw gegraven kanaal en de Waal bouwde men de Sterreschans.

Om de waterverdeling in beide rivieren beter te kunnen regelen werd er een dam aangelegd.

 

Ons militair antwoord op de nadelig veranderde situatie was de bouw van een retranchement (wal)

met voorgelegen gracht door Menno van Coehoorn onder het plaatsje Doornenburg in 1701.

 

Niet lang daarna vonden rivier verbeteraars en defensiespecialisten elkaar in het graven van een afsnijding

tussen Pannerden en Huissen: Het Pannerdensch kanaal.

 

Voor de één een waterhindernis voor de ,vanuit het Oosten komende, vijand,

voor de ander een betere afwatering en een nieuw splitsingspunt, enkele kilometers stroomafwaarts van Lobith.

Op dat punt werd in 1742 het  ‘Fort te Pannerden’  gebouwd, beter bekend als de Sterreschans

waarvan ten zuiden van het veer Doornenburg/Pannerden  nog resten zichtbaar zijn.


      

 

 

                                                      Contouren/wallen van het oude fort Sterreschans

 

Binnen de onregelmatige 6 hoekige schans lagen een stenen reduit ( een zelfstandig verdedigbaar werk binnen een fort,

dat dienst om de verdediging na de val van de hoofdwal te kunnen voortzetten) en een kruithuis

( een gebouw waar buskruit werd bewaard)

 

Deze bouwactiviteiten vallen precies samen met de aanleg van de Grebbelinie.

( een voorverdediging van de Nieuwe Hollandse waterlinie)

 

Directe aanleiding hiervoor was de Oostenrijkse Successie-oorlog (1741 - 1748).

Aannemelijk is dat de Sterreschans is aangelegd om dezelfde reden als het fort Pannerden:

 

Het waarborgen van inundatiewater (inundatie =het opzettelijk onder water zetten van een gebied. ) t.b.v. de Grebbelinie, resp. de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 

De huidige straat Sterreschans aan de waaldijk herinnert ons nog aan wat ooit was. De straat Sterreschans aan de dijk met linksboven de contouren van fort Sterreschans.