De Schenkenschans

=De schenkenschans=

 

In de 16e en 17e eeuw was de loop van de rivieren rondom Pannerden-Doornenburg heel anders.

 

Pannerden was een landelijk gehucht, gelegen in de uiterste oost-punt van de Over-Betuwe, terwijl de Bovenrijn,

komende uit Duitsland, zich even onder Emmerich splitste.

 

Op dit punt lag het fort Schenkenschans. 

 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog speelt de beheersing van de rivieren een belangrijke rol.

 Op de splitsing van Rijn en Waal wordt daarom onder leiding van Maarten Schenk van Nydeggen

 (de door Graaf Johan van Kleef omstreeks 1360 gebouwde) burcht uitgebouwd tot een fort (Schenkenschans).

 

 

 Schenkenschans 1647

 

 Het fort, de 'toegangspoort' tot de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden,

(de republiek die bij gebrek aan een geschikte landsheer, in 1588 ontstond op het grondgebied van

wat nu ongeveer Nederland is.) wordt lange tijd als onneembaar gezien.

 

Door verandering in de loop van de Rijn verliest het fort in het begin van de 18e eeuw haar strategische betekenis.

Schenkenschans wordt in 1635 door de Spanjaarden veroverd op de Nederlanders,

maar een jaar later alweer door Frederik Hendrik van Oranje heroverd.

  

 

 

Het beleg van de schenkenschans 1636

 

 

In 1672 wordt Schenkenschans door Nederland zonder slag of stoot overgeleverd aan Frankrijk,

maar in 1681 komt het fort weer in Nederlandse handen.

In 1816 wordt het bij het Koninkrijk Pruisen gevoegd en worden de vestingwerken afgebroken.

 

 

Momenteel is Schenkenschanz een klein, stil en vriendelijk Duits dorpje vlakbij Kleve.