Dagboek van een Durpeling

* Dagboek van een Durpeling *

Vrijdag 8 Juni 

Lief Dagboek


Vandaag was het wjer zo’n dag van: stot de miene mar um.

Ik was oan t sprauwejage ien d’n bongerd en toen wier ik in de knök gestoake dur n wieps

Ik geliek noar Luuk Timmers toe, die zei: Tis mar een klein stetje, niks oan doen gee van eiges weg.

Kwas dr niet gerus op want dr zien minse die met minder toch dn hak hebbe geschud maargoed ik ging mar gewoon noar huus want d’n vrouw ha ut ête al kloar. Nouja ut was een vretseltje van gister.

Andieviesloat me spekkútjes

Ik he gegête as un zoaddorser want ik mos nog de vèrekesstal uutmiste.

Wan werik is da zeg, khe wel 10 kruiwages noar dn mistevalt gekruid.

En nou bun ik muuskapot en lig ik al bijtieds met dn klus ien bed.

 

 

Zoaterdag 12 augustus

Lief Dagboek


Vandaag zie ik n poar keer zwat uut mien slof geschote.

Kum dr zo’n klein púske noar mien toe um te vroage of ik n poar stuuvers kon misse vur t goeie doel, nou bun ik de kwoadste nie en he ut kjelje wa geld gegeven, zie ik um ekkes loater lopen me un ijsje.

Ge wor ok beflikkerd woar daj bijstoa tegenwoordig.

Ik was ien stoat um t blaag oan de moel te pêre, mar gelukkig kon mien vrouw mien tegehouje en trok mien mee een winkel ien want ze mos nog een nei kleedje hebben vur de brulluf van hur zuster.

Doarna moste we nog wa knoebels hoale, ik miek de fout um dr 1 te pruuve, die dingen ware zo zoer ,de moel trok mien bij mekoar. Ik wilde wel, mar ik hè nie gevluuk.

Tuus hek wel geliek al die dinge ien de graaf gesmete.

Dn vrouw vroeg mien of ik piepers wou rieve vur de errappelekoek.

Da hek gewete, de velle hienge dr bij en mien nígels brake af mar t smiek toch goed. ge mo niet teveul van de grei ête want dan woj zo vet as un misvèrike.

 

 

Moandag 24 oktober

Lief Dagboek


Vandaag hek mien zwat vergallopierd

Ik ree op mien fiets noar t durp mar mos onderweg heel noadig uut dn boks

Ik kon t niet mjer ophoue

Toen hek eerlikgezeid stoan stroeze tegen een vrachpos oan

Toen ik weg wilde lope bleef ik met de boksepiep oan de prikkeldroad hange en nou hek un grote winkelhoak ien de box

Ik het dr n bitje pien ien de pens van umdak die boks ne nei he.

En ak ut tuus vertel zal de vrouw t wel vur t stiksel veur kriege.

Ik bun de kroeg maar ien gedoke en hè ut op een zuupe gezet en nou ziek melkestied pas tuus gekomme.

Gelukkig de vrouw lig al met dn neus umhoog.

Ik goa gauw sloape.

 

 

Zondag 24 December

Lief Dagboek


Merrige is ut Kjesmus.

Dan mok léreme ien de kerk.

Wel een gezellige tied ,al die kirskes laote blökere mar ik zal blij zien as de dage wjer wa goan lengen.

Dat dn tied van piepers rooje dr wjer is, lekker spoije op ut land.

Erdbéze ete en met de klus ien de zon ligge.

De wienter is eigenlijk mar zeik op de greep

Tis nie goed vur mien but en oangezien ik toch al zo’n stieve bukkum bun kom ik ok nie echt vuruut ien de snei en aj onderuut goa hei al snel las van een blekkirs

Al het de zommer ok wel zien noadele, da bog plukke bijvoorbeeld of daj bij ut minste of geringste al ut schuum op de rug he stoan.

Nou laote we mar nie klage en genieten van ieder seizoen.

Zalig Kerstfeest dan mar.

 

 

Donderdag 18 januari

Lief dagboek


Vanmêrige wier ik wakker me vreselijke juk op de kop

Ik he mien de hele dag ut schompes geschob, en hat de hoar ne un stofvèreke zitte.

Kbun maar ff langs Heinz gegoan zodat ie mien ff op de kop kon kieke en hij zei dak pietjes ha.

Vroag mien af hoe ik dr oan kom.

We goan toch iedere dag flink met dn huulbessum dur de hut

Nou mok grei in mien hoar smére en ien laote trekke en doarnoa goed uutspuule.

Tzal nien es beneije of t hilp.

Nou go’k ers een neije herring ète met look.

Doar hek de hele dag al zin ien.

 

 

Dinsdag 20 Mjert

Lief dagboek


Vandaag hebben sinds lange tied wjer s bröjkes gegète.

Wel lekker alleen ware sommige piepers zo hard dak dr met dn biel op moes.

Dn vrouw wjer kreise as een mager vèreke dak mien nie zo oan moes stelle.

Ik he ze mar ff loate blageure, t vet liep mien over de kin.

Gelukkig hak een schnitzel dr bij um mien de moel mee af te vège.

De vrouw wou vandaag vroeg noar bed, ik hè gezeid das ze zich niks ien de kop moes hoale, want hij blök nog wel mar kum ut hok ech niet mjer uut vandaag.

Ze keek wel een bitje vuul en ik was bang das ze zou goan schrouwe maar gelukkig slup ze nou al

En da goa ik nou ok doen.

 

 

Vrijdag 28 juni

Lief Dagboek


Gister bun ik me mien stomme kop over dn durpel gestruukeld en nou hek dn inkel verstuuk.

Ik hurde dn hond blukke en wilde kieke wat dr loos was.

Ik bun mé krabbe en biete umhoog gekomme en nou stroempel ik een bitje rond hier.

Dn inkel is zo dik dat ie nie mjér ien de lêrs pas dus nou mok de hele dag op klump lopen en binne hek de pantoefels oan of ik lop op kousezuk

Ik het dn vrouw belóf da ik vandaag zou kóke, gebroje look me slaot mar ik et ne so lief een brödje me een leksel botter en een hoemp kês (kaas)

Mar blóf is belóf, ik goa mar s oan de geng.Copyright: Joyce Derksen